Julbord nu igen – vad skall du krydda med i år?  



Bara sex veckor kvar till Jul och så mycket som skall hinnas med. 
Budget, marknadsplan, kundstrategi, leverantörsutvärdering, 
medarbetarsamtal och sen blir det bokslut Listan kan kännas oändlig men 
sen blir det vila, kanske…

Några kloka ord på vägen, som du vill förmedla inför nästa år kanske.
Det skall ha bäring på det vilka vi är, vad vi gör och hur vi jobbar. Du 
vill att det skall vara klokt, mana till reflektion och inspirera inför 
nästa år och kanske inför kick-offen i januari.

Kanske en Affärs-PT som berättar om utmaningar i vardagen. Som berättar 
om både udda och igenkännande situationer i ett ämnen som vi alla kan 
relatera till. Under detta och tidigare år har vi i rollen som Affärs-PT 
träffat många fina människor, chefer och medarbetare som har varit 
modiga nog att ta hjälp från en någon av oss. Ibland har de använt 
Affärs-PT som ett externt bollplank. Ibland med har de haft tydliga mål, 
som de har fått hjälp av en Affär-PT att nå. Någon gång har de uttryckt 
oro över arbetsbelastning eller andra nya utmaningar.

Vi har sett människor som reflekterar, tar till sig nya perspektiv, som 
lär sig nytt, som provar nya vägar och som växer både i sina roller och 
som människor. Några exempel på ämnen vi gärna pratar om:

* Från traditionell sälj till affärsframkallning
* Inköp som motor i hållbarhetsarbetet
* Från idé till en hel bok
* Men hjälp av Supply Chain Management fick vi igång det interna 
samarbetet och en snabbare utveckling
* Samtalet som förändrade världen, i alla fall min värld
* Min kundresa tog mig in mina kunders kundresor
* Finanschefen som insåg att det inte går att svälta en gris till fetma
* Från kunder till gödande fans

Vad skulle du vilja krydda ditt julbord med?

Hör av dig så prata vi om dig och dina utmaningar och önskemål

Farbror Joakim
du når mig på 070-582 44 63

Joakim Harping
Affärs-PT i Affärsakademien

Similar Posts