Jag samlar på svåra samtal – vad samlar du på?  Jag samlar på svåra samtal – vad samlar du på?

I förra veckan fick jag ett samtal från en klient som behövde hjälp inför ett svårt samtal. Hen skulle meddela en av sina medarbetare att det var neddragningar på gång och att hon skulle föreslå medarbetaren att gå i pension några år tidigare än beräknat. Vi pratade ett tag och enades om en metodik och ett förhållningssätt som klienten ville prova.
Någon dag senare ringde klienten upp mig igen och berättade att det hade gått hur bra som helst. Hen småskrattade och sa: ”Visst är det konstigt att det nästan alltid blir på ett annat sätt än man trodde att de skulle bli”

Finns det olika svåra samtal? Eller är samtalen olika svåra?
Det finns mängder av svåra samtal som du kan gruva dig inför och en sak har de alla gemensamt: Ju längre tid vi väntar desto svårare verkar de bli.

Kan man vänja sig vid att lämna negativa besked, genomföra svåra förhandlingar eller att ge negativ feedback?

Svaret är att du förmodligen aldrig vänjer dig och att du kan bli bättre på det genom metodik och träning.

Det sägs att vi svenskar är rädda för konflikter, att vi undviker dem och skyr dem som pesten, Jag vet inte om det stämmer fullt ut och jag tror att det kan finnas en gnutta sanning i att vi inte tycker om konflikter. Kan det vara så att vi faktiskt är lite rädda för att bli illa omtyckt, att bli avslöjade i vår okunskap, eller att vi mycket hellre är överens än oeniga?
För många som läst om gruppdynamik är konflikter något fullt naturligt som kommer förr eller senare i stort sett alla grupper och relationer. Så då är det väl bara att ta tag idem när de dyker upp.

Vad gör jag då? Och Hur gör jag?

Det finns det lika många svar på som det finns människor och då räcker det inte med att dela upp oss i grupper efter personligheter och färger.
En sak är viktig.
Att det är ditt ansvar att initiera, genomföra och att ta hand om dina egna svåra samtal, oavsett om du är chef, ledare eller medarbetare.

Det vi upplever som svårt i ett kommande samtal har vi skapat alldeles själva. Det är inte alls säkert att den vi skall prata med tycker att det är jobbigt och det som du inte tycker är svårt kan vara mycket svårt för den du kommer att föra dialog med.

Jag vänjer mig aldrig vid svåra samtal. Jag blir sakta bättre på att hantera dem och att hjälpa andra med sina svåra samtal. Jag skulle nog kunna säga att jag samlar på svåra samtal. Står du inför ett svårt samtal?
Hör av dig så pratar vi om det

Farbror Joakim 070-582 44 63

Du hittar oss på www.affarspt.se

Similar Posts