Bli bättre på service – Kan det vara något?


Bli bättre på service – Kan det vara något?

Alla gillar att få bra service och ett trevligt bemötande. Det kommer nästan alltid högt upp i mätningar som handlar om vad som är viktigt för kunderna.

Bra bemötande har blivit allt vanligare men visst är det rätt sällan man får service utöver det vanliga. Man kan undra varför?

Jag tror det kan bero på en mix av låg förståelse för hur viktigt det är, kanske även låg kunskap för tjänsten eller produkten du erbjuder och svagt självförtroende. Klart är dock att här är ledarskapet är en nyckel.

Här kommer några konkreta tips på hur Ni på kort tid kan lyfta Er serviceupplevelse.

1. Starta en Bli bättre på servicekampanj.
     Alltid lättare att samla energi och prova någonting nytt om man tror att det är under en begränsad period. Skapa en struktur för att utveckla och följa upp. Snart visar det sig att det är kul att vara bra. Få projekt är mer lönsamma.

2. Gå igenom servicedefinitionen som gäller hos Er.
     Ofta har man olika definitioner av ordet service. Viktig att synka och bestämma vad bra service betyder hos Er.

3. Inventera hur Ni hanterar reklamationer och missnöjda kunder.
     Mycket viktigt att alla känner till lagstiftning, policys och har mandat att bemöta klagomål och lösa uppkomna situationer.
     Få fler att se reklamationer som en möjlighet att visa hur bra Ni är.

4. Fått bra service – Givit bra service?
     Ställ dagligen frågan om någon hos Er fått bra service och om någon givit bra service? Samla ihop svaren och redovisa dem veckovis för att skapa ett nytt, bättre mindset.

5. Gå alltid före och var det goda exemplet
     Var ”bjussig”, jobba med generositet, give-aways, tårtor eller vad som passar hos Er. Visa äkta förståelse, medkänsla och välvilja.
Inhämta och spar all positiv feedback.
     Gå igenom rätt ord formuleringar och kroppsspråk. Det här är både viktigt och kul. Visa att vanlig vänlighet lönar sig.

6. Kunden har inte alltid rätt – Men kunden är alltid kund
     Öka viljan att se på situationen genom kundens glasögon. Det kostar alltid mer, ofta mycket mer, att skaffa en ny kund jämfört med att behålla en befintlig,
     (Som dessutom går att utveckla). Kom ihåg att bara för att man ser på saken olika behöver inte det betyda att någon har fel. Tänk långsiktig.

Kom ihåg att det är ledarskapet som är helt avgörande hur Ni kommer att lyckas.
Tror Du att det här kan vara något för Er men undrar något eller är nyfiken på att veta mer så är Du välkommen att ta en kontakt.

Anders Hallquist
Affärs-PT hos AffärsAkademien

Du hittar oss på www.affarspt.se 

Du hittar mig på:
anders@hallquist.se
0703-900 339

Similar Posts