Hållbarisering


Hållbarisering
Hörde uttrycket för ett tag sedan, ett slag steg efter globalisering och digitalisering. Och det finns nog inget annat som alla verkar så eniga om att hållbarhet är oerhört viktigt. Så viktigt att de globala redovisnings- och konsultfirmorna genast börjar kidnappa FN´s 17 globala mål,
kallat Agenda 2030.

I det privata företagandet och även i den offentliga sektorn får hållbarhet allt större fokus och för oss i Affärsakademien ser vi äntligen att hållbarhet även blir viktigt inom såväl försäljning och marknadsföring som inom inköp och logistik. Som forskning från bl.a. Harvard Business School har hävdat sedan 90-talet, är förmågan att behålla och utveckla befintliga kunder, medarbetare och leverantörer en av de starkaste gemensamma nämnare
för de mest lönsamma företagen världen över.

För drygt femton år sedan skrevs boken ”Myten om den lojala kunden” Snart kommer uppföljaren ”Myterna om den lojala medarbetaren”. Även här handlar det om de framgångsrika företagen och organisationerna. Vad de gör för att behålla och utveckla sina medarbetare. Vi har även pratat med medarbetarna om vad de tycker att deras arbetsgivare behöver göra för att de skall stanna kvar.

Vad tycker de att de själva kan göra?

Hållbariseringen är nödvändig för mänsklighetens överlevande. Och området är gigantiskt.
Ett litet men viktigt steg på vägen är att göra av vad vi kan för att behålla rätt kunder, rätt leverantörer och rätt medarbetare. Och lära oss av våra kunder, medarbetare och leverantörer om hur vi tillsammans blir så hållbara som det bara går.

Hör av dig med dina funderingar

Farbror Joakim

Joakim Harping
Affärs-PT, Researcher, Author, Senior Advisor
Affärsakademien

Mig hittar når du på 070-582 44 63

Mina kollegor tittar du på www.affarspt.se

Similar Posts