Anders

Anders har hållbarhet, sälj och service i blodet. Med ett flera ledande positioner i fastighetsbranschen har Anders under åren lärt sig hur viktigt det är att behålla och utveckla kunderna.
 
Hållbarhetskommunikation
Behålla och utveckla kunder
Ledarvärde skapar varumärkesbyggande

Tel 0703-900 339


Christina 

Christina Hur vill du uppfattas? Christina har lång erfarenhet och med en vilja att allt ska hänga ihop och återspegla verkligheten. Från vision och strategier till 
kommunikation och varumärke.

Kommunikation
Varumärkesbyggande
Kultur

Tel 0705-84 01 40

Agneta

Agneta är ekonomen som fann svaret i ledarskapet. Hon är en kodknäckare och stigfinnare som för dig till det som är väsentligt.

Den röda tråden
Förändringsledarskap
Organisationseffektivitet

Tel 070-265 10 37 

Joakim

Joakim hittar ledare i många olika situationer. Det handlar sällan om att vara chef. Det handlar oftast om att leda andra, genom att hjälpa dem att leda sig själva

Sälj i Kundresan
Inköp i Leverantörsresan  

Ledarskap i stort och smått