Thomas

Thomas erfarenheter från offentlig sektor, privat verksamhet, och elitidrott har givit Thomas många insikter. Att balansera dagliga utmaningar i arbete med familj, fritid är en förutsättning för egen utveckling

Kundresan
Organisation
Mål och strategier

Anders

Anders har hållbarhet, sälj och service i blodet. Med ett flera ledande positioner i fastighetsbranschen har Anders under åren lärt sig hur viktigt det är att behålla och utveckla kunderna.
 
Hållbarhetskommunikation
Behålla och utveckla kunder
Ledarvärde skapar varumärkesbyggande

Joakim

Joakim hittar ledare i många olika situationer. Det handlar sällan om att vara chef. Det handlar oftast om att leda andra, genom att hjälpa dem att leda sig själva

Sälj i Kundresan
Inköp i Leverantörsresan  

Ledarskap i stort och smått

Hans

Joakim hittar ledare i många olika situationer. Det handlar sällan om att vara chef. Det handlar oftast om att leda andra, genom att hjälpa dem att leda sig själva

Sälj i Kundresan
Inköp i Leverantörsresan  

Ledarskap i stort och smått