Agneta

Agneta är ekonomen som fann svaret i ledarskapet. Hon är en kodknäckare och stigfinnare som för dig till det som är väsentligt.

Den röda tråden
Förändringsledarskap
Organisationseffektivitet

Thomas

Thomas erfarenheter från offentlig sektor, privat verksamhet, och elitidrott har givit Thomas många insikter. Att balansera dagliga utmaningar i arbete med familj, fritid är en förutsättning för egen utveckling

Kundresan
Organisation
Mål och strategier

Christina

Christina Hur vill du uppfattas? Christina har lång erfarenhet och med en vilja att allt ska hänga ihop och återspegla verkligheten. Från vision och strategier till 
kommunikation och varumärke.

Kommunikation
Varumärkesbyggande
Kultur

Fredrik

Bild på Fredrik

Fredrik är finanschefen som förstod att det inte går att svälta en gris till fettma.

Finans
Lönsamhet
Ledarskap