Elisabeth Loibl

Elisabeth Loibl
Affärs-PT

Tel 0762- 22 66 78
Ägarstyrning

Säljutveckling

Affärsvärde genom mångfald 


Elisabeth Loibl

Jag brinner för relationer, styrkebaserat tänkande & reflektioner som skapar värde. För mig är det viktigt att skapa utveckling med kvalitet tillsammans med kunden.

Jag brukar tillföra värde genom att vara en lösningsorienterad och relationsbyggande person. Genom att engagera mig, ha en positiv inställning, och inte minst genom min noggrannhet och analytiska förmåga för att se både detaljer och helhetsbilder.

Jag har de senaste 6 åren varit delaktig i strategisk rådgivning till över 200 företag gällande både affärs- och verksamhetsutveckling, där både hållbarhet och internationalisering har varit viktiga beståndsdelar.

Till sist har jag även bidragit i ett flertal tillsättningar av styrelseledamöter utifrån en djup förståelse för affärsvärdet av att främja mångfald.